Lovens Bog
(teknisk betegnet
Liber AL vel Legis
Sub Figura CCXX

som overbragt af XCIII = 418
TIL DCLXVI)
 Kapitel I

1. Had! Manifesteringen af Nuit.
2. Afsløringen af himmelens selskab.
3. Hver mand og hver kvinde er en stjerne.
4. Hvert tal er uendeligt; der er ingen forskel.
5. Hjælp mig, o krigsherre af Theben, med min afsløring foran menneskenes børn!
6. Vær du Hadit, mit skjulte centrum, mit hjerte & min tunge!
7. Se! Det er åbenbaret ved Aiwass udsendingen fra Hoor-paar-kraat.
8. Khabs er i Khu, ikke Khu i Khabs.
9. Tilbed da Khabs, og se mit lys spredes over dig.
10. Lad mine tjenere være få & skjulte: de skal herske over de mange & de kendte.
11. Disse er dårer som mennesker tilbeder; både deres Guder & deres mennesker er dårer.
12. Kom frem, o børn, under stjernerne, & mæt jer i kærlighed!
13. Jeg er over jer og i jer. Min ekstase er i jeres. Min glæde er at se jeres glæde.

14. Over det juvelbestrøede azurblå er
Nuits nøgne pragt;
Hun bøjer sig i ekstase for at kysse
De skjulte gløder i Hadit.
Den bevingede klode, den stjerneblå,
Er mine, O Ankh-af-na-khonsu!

15. Nu skal I vide at den udvalgte præst & apostel af uendeligt rum er prinse-præsten Dyret; og i hans kvinde kaldet Skarlagenkvinden er al magt givet. De skal samle mine børn i deres fold: de skal bringe stjernernes herlighed ind i menneskenes hjerter.
16. For han er evigt en sol, og hun en måne. Men til ham er den vingede skjulte flamme, og til hende det foroverbøjede stjernelys.
17. Men I er ikke således udvalgte.
18. Brænd på deres pander, o strålende slange!
19. O azur-lågede kvinde, bøj dig over dem!
20. Nøglen til ritualerne er i det hemmelige ord som jeg har givet til ham.
21. For Guden & Tilbederen er jeg intet: de ser mig ikke. De er som på jorden; jeg er Himmelen, og der er ingen anden Gud end mig, og min herre Hadit.
22. Nu, derfor, er jeg kendt for Jer ved mit navn Nuit, og for ham ved et skjult navn som jeg vil give ham, når han endeligt kender mig. Da jeg er Uendeligt Rum og de Uendelige Stjerner deraf, gør I også således. Bind intet! Lad der ikke blive gjort nogen forskel blandt jer på en ting & enhver anden ting; for derved kommer smerte.
23. Men hvem som lykkes i dette, lad ham være den øverste af alle!
24. Jeg er Nuit, og mit ord er seks og halvtreds.
25. Del, læg til, gang, og forstå.
26. Da siger profeten og den skønnes slave: Hvem er jeg, og hvad skal være tegnet? Således svarede hun ham, idet hun bøjede sig ned, en slikkende flamme af blåt, alt-rørende, alt gennemtrængende, hendes yndefulde hænder på den sorte jord, & hendes smidige krop krummet til kærlighed, og hendes bløde fødder skader ikke de små blomster: Det ved du! Og tegnet skal være min ekstase, bevidstheden om eksistensens fortsættelse, min krops allestedsnærvær.
27. Da svarede præsten & sagde til Rummets Dronning, kyssende hendes yndefulde pande, og duggen fra hendes lys badende hele sin krop i en sødtduftende parfume af sved: O Nuit, Himmelens bestandige ene, lad det altid være sådan; at mennesker ikke taler om Jer som En men som Ingen; og lad dem ej tale om jer overhovedet, siden du er bestandig!
28. Ingen, åndede lyset, svagt & feagtigt, fra stjernerne, og to.
29. For jeg er delt for kærlighedens skyld, for chancen for forening.
30. Dette er verdens skabelse, at smerten ved deling er som intet og glæden ved opløsning alt.
31. For disse mennesketåber og deres elendigheder vær du slet ikke bekymret! De føler kun lidt; det som er, er opvejet af svage glæder; men I er mine udvalgte.
32. Adlyd min profet! Efterfølg min kundskabs prøvelser! Søg kun mig! Så vil min kærligheds glæder løse jer fra al smerte. Sådan er det: jeg sværger det ved mit legemes hvælv; ved mit hellige hjerte og tunge; ved alt jeg kan give, ved alt jeg begærer af Jer alle.
33. Da faldt præsten i en dyb trance eller svime, & sagde til Himmelens Dronning; Skriv prøvelserne til os; skriv ritualerne til os; skriv loven til os!
34. Men hun sagde: prøvelserne skriver jeg ikke: ritualerne skal være halvt kendte og halvt skjulte: Loven er for alle!
35. Det som du skriver er den trefoldige Lovbog.
36. Min skriver Ankh-af-na-khonsu, prinsernes præst, skal ikke med et bogstav forandre denne bog; men for at undgå vanvid skal han kommentere den ved Ra-Hoor-Khu-it's visdom.
37. Også mantraerne og besværgelserne; obeah og wanga; stavens arbejde og sværdets arbejde; disse skal han lære og undervise i.
38. Han må undervise; men han kan gøre prøvelserne strenge.
39. Lovens ord er Θελημα
40. Den som kalder os Thelemitter gør intet galt, ser han blot nøje ind i ordet. For der er deri Tre Grader, Eneboeren, Elskeren og Jordens Menneske. Gør hvad du vil skal være hele Loven.
41. Syndens ord er Begrænsning. O mand! afslå ikke din kone hvis hun vil! O elsker, hvis du vil, tag afsted! Der er intet andet bånd, der kan forene det delte, end kærlighed: alt andet er en forbandelse. Forbandet! Forbandet være det for æonerne! Helvede.
42. Lad det være den tilstand af mangfoldighed bundet og afskyeligt. Således med jer alle; du har ingen ret andet end at gøre din vilje.
43. Gør den, og ingen anden skal gøre indsigelser.
44. For ren vilje, uformildet af hensigter, befriet fra begær efter resultat, er alle måder fuldkomne.
45. Den Fuldkomne og den Fuldkomne er en Fuldkommen og ikke to, indsigelser er ingen.
46. Intet er en skjult nøgle til denne lov. Enogtres kalder Jøderne det; jeg kalder det otte, firs, firehundrede & atten.
47. Men de har det halve: foren med din kunst så at alt forsvinder.
48. Min profet er en dåre med sit et, et, et; er de ikke Oksen og intet efter Bogen?
49. Ophævet er alle ritualer, alle prøvelser, alle ord og tegn. Ra-Hoor-Khuit har taget sit sæde i Østen ved Gudernes Jævndøgn; og lad Asar være med Isa, som også er et. Men de er ikke af mig. Lad Asar være den tilbedende, Isa den lidende; Hoor i sit skjulte navn og pragt er den indviende Herre.
50. Der er et ord at sige om den Hierofantiske gerning. Se! der er tre prøvelser i en, og den kan blive givet på tre måder. De grove må gå gennem ild; lad de fine blive prøvet i intellekt og de ophøjede udvalgte i det højeste. Således har I stjerne & stjerne, system & system; lad ikke en kende den anden vel!
51. Der er fire porte til et palads; gulvet i det palads er af sølv og guld; lapis lazuli & jaspis er der; og alle sjældne dufte; jasmin & rose, og dødens emblemer. Lad ham træde ind efter tur eller med et ad de fire porte; lad ham stå på paladsets gulv. Vil han ikke synke? Amn. Ho! kriger, hvis din tjener synker? Men der er måder og måder. Vær derfor godartede: klæd Jer alle i fine klæder; spis kostelig føde og drik søde vine og vine der skummer! Endvidere, mæt jeres behov for og lyst til kærlighed som I vil, når, hvor og med hvem I vil! Men altid til mig.
52. Hvis dette ikke er i orden; hvis I sammenblander rummærkerne, og siger: De er et; eller siger, De er mange; hvis ikke ritualet altid er til mig: så forvent Ra Hoor Khuit's harmfulde domme!
53. Dette skal forny verden, den lille verden min søster, mit hjerte & min tunge, til hvem jeg sender dette kys. Endvidere, o skriver og profet, selv om du er af prinserne, skal det ikke lindre dig ej heller frikende dig. Men ekstase være din og jordens glæde: altid Til Mig! Til Mig!
54. Forandr' ikke så meget som formen på et bogstav; for se! du, o profet, skal ikke skue alle disse mysterier gemt deri.
55. Dit indre barn, han skal skue dem.
56. Forvent ham ikke fra Østen, ej heller fra Vesten; for fra intet forventet hus kommer det barn. Aum! Alle ord er hellige og alle profeter sande; om blot de forstår lidt; løs den første halvdel af ligningen, lad den anden uangreben. Men du har alt i det klare lys, og noget, om end ikke alt, i mørket.
57. Påkald mig under mine stjerner! Kærlighed er loven, kærlighed under vilje. Lad ej heller dårene forveksle kærlighed; for der er kærlighed og kærlighed. Der er duen, og der er slangen. Vælg I vel! Han, min profet, har valgt, i kendskab til fæstningens lov og det store mysterium i Guds Hus. Alle disse gamle bogstaver fra min Bog er i orden; men {Tzaddi} er ikke Stjernen. Dette er også skjult, min profet skal afsløre det for de vise.
58. Jeg giver ubegribelige glæder på jord: sikkerhed, ikke tro, i live, efter død; uudsigelig fred, hvile, ekstase; ej heller forlanger jeg noget offer.
59. Min røgelse er af harpiksholdige træsorter & gummiarter; og der er intet blod deri: på grund af mit hår Evighedens træer.
60. Mit tal er 11, som alle deres tal der er af os. Den Fem Takkede Stjerne, med en Cirkel i midten, & cirklen er Rød. Min farve er sort for de blinde, men det blå og guldet ses af de seende. Jeg har også en hemmelig hæder til dem som elsker mig.
61. Men at elske mig er bedre end alle ting: hvis under natte-stjernerne i ørkenen du snart brænder min røgelse foran mig, påkaldende mig med et rent hjerte og Slangeflammen deri, da skal du komme lidt at ligge ved min barm. For et kys vil du da være villig til at give alt; men den som giver et støvfnug skal tabe alt i samme stund. I skal samle gods og lager af kvinder og krydderier; I skal bære rige juveler; I skal overgå nationerne på jorden i pragt & stolthed; men altid i kærlighed til mig, og således skal I komme til min glæde. Jeg byder Jer inderligt at fremstå foran mig i en enkel kappe, og dækket af et rigt hovedklæde. Jeg elsker Jer! Jeg længes efter Jer! Bleg eller purpur, tilsløret eller vellystig, jeg som er al nydelse og purpur, og drukkenskab af den inderste sans, begærer dig. Tag vingerne på og rejs den sammenrullede glans inden i Jer: kom til mig!
62. Under alle mine møder med Jer skal præstinden sige - og hendes øjne skal brænde af begær som hun står nøgen og glædefyldt i mit hemmelige tempel - Til mig! Til mig! idet hun fremkalder flammen i alles hjerter ved sin elskovmesse.
63. Syng henrykkelsens kærligheds-sang til mig! Brænd til mig parfumer! Bær til mig juveler! Drik til mig, for jeg elsker dig! Jeg elsker dig!
64. Jeg er Solnedgangens datter med de blå øjenlåg; jeg er den nøgne stråleglans i den vellystige nattehimmel.
65. Til mig! Til mig!
66. Manifesteringen af Nuit er til ende.
 Kapitel 2

1. Nu! Hadit's skjul.
2. Kom! allesammen, og lær hemmeligheden som endnu ikke er blevet åbenbaret. Jeg, Hadit, er fuldendelsen af Nu, min brud. Jeg er ikke udstrakt, og Khabs er navnet på mit Hus.
3. I sfæren er jeg overalt midtpunktet, mens hun, omkredsen, intetsteds er fundet.
4. Dog hun skal være kendt & jeg aldrig.
5. Se! ritualerne fra den gamle tid er sorte. Lad de onde blive smidt væk; lad de gode blive renset af profeten! Så skal denne Kundskab gå i orden.
6. Jeg er flammen der brænder i hvert menneskehjerte, og i kernen på hver stjerne. Jeg er Liv, og Livsgiveren, dog derfor er kundskab om mig kundskab om død.
7. Jeg er Magikeren og Excorcisten, jeg er akslen i hjulet, og terningen i cirklen. "Kom til mig" er et tåbeligt ord: for det er mig som går.
8. Hvem som tilbad Heru-pa-kraath har tilbedt mig; dårligt, for jeg er den tilbedende.
9. Husk alle I at eksistens er ren fryd; at alle sorgerne kun er som skygger; de går over & er gjort; men der er det som forbliver.
10. O profet! Du har slet vilje til at lære denne skrift.
11. Jeg ser dig hade hånden & pennen; men jeg er stærkere.
12. På grund af mig i Dig som du ikke kendte.
13. for hvorfor? Fordi du var den vidende, og mig.
14. Lad der nu blive en sløring af denne helligdom: lad nu lyset sluge mennesker og opæde dem med blindhed!
15. For jeg er fuldkommen, værende Ikke; og mit nummer er ni hos dårerne; men hos de retfærdige er jeg otte og et i otte: Hvilket er afgørende, for jeg er vitterligt ingen. Kejserinden og Kongen er ikke af mig; for der er endnu en hemmelighed.
16. Jeg er Kejserinden & Hierofanten. Således elleve, som min brud er elleve.

17. Hør mig, I sukkende folk!
Smertens og fortrydelsens sorger,
Er efterladt til de døde og døende,
De folk som endnu ej kender mig.

18. De er døde, disse fæller; de føler ikke. Vi er ikke for de ynkelige og sørgmodige: jordens herrer er vore slægtninge.
19. Skal en Gud bo i en hund? Nej! men de højeste er af os. De skal glædes, vore udvalgte: hvo som sørger er ikke af os.
20. Skønhed og styrke, springende latter og dejlig længsel, kraft og ild, er af os.
21. Vi har intet med de udstødte og de uegnede: lad dem dø i deres elendighed. For de føler ikke. Medlidenhed er kongers last: tramp de usle & de svage ned: dette er den stærkes lov: dette er vor lov og verdens fryd. Tænk ikke, o konge, på den løgn: At Du Skal Dø: sandelig du skal ikke dø, men leve. Lad det nu blive forstået: Hvis Kongens krop opløses, skal han forblive i ren ekstase for altid. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrke & Syn, Lys; disse er for Stjernens & Slangens tjenere.
22. Jeg er Slangen der give Kundskab og Glæde og strålende pragt, og ægger menneskers hjerter med drukkenskab. For at tilbede mig tag vin og mærkelige stoffer hvor om jeg vil fortælle min profet, & bliv drukne deraf! De skal ikke skade Jer overhovedet. Det er en løgn, denne dårskab vimod selvet. Fremvisningen af uskyld er en løgn. Vær stærk, o menneske! lyst efter, nyd alle ting af sans og henrykkelse: frygt ikke at nogen Gud skal fornægte dig for dette.
23. Jeg er alene: der er ingen Gud hvor jeg er.
24. Se! disse er alvorlige mysterier; for der er også blandt mine venner de som er eneboere. Tro nu ikke at finde dem i skoven eller på bjerget; men i purpursenge, kærtegnet af prægtige kvindedyr med store lemmer, og ild og lys i deres øjne, og masser af flammende hår omkring dem; der skal I finde dem. I skal se dem herske, ved sejrende hære, ved al glæden; og der skal være i dem en glæde en million gange større end dette. Pas på at ingen tvinger en anden. Konge imod Konge! Elsk hinanden med brændende hjerter; tramp på de nedrige mennesker i jeres stoltheds vilde vellyst, på jeres vredes dag.
25. I er imod folket, O mine udvalgte!
26. Jeg er den skjulte Slange rullet sammen klar til spring: i min bugten er der glæde. Hvis jeg løfter mit hoved op, er jeg og min Nuit et. Hvis jeg dykker mit hoved ned, og fremspyder gift, så er jordens henrykkelse, og jeg og jorden er et.
27. Der er en stor fare i mig; for den som ikke forstår disse runer skal gøre en stor fejltagelse. Han skal falde ned i afgrunden kaldt Fordi, og der skal han forgå med hundene af Fornuft.
28. Nu en forbandelse på Fordi og hans slægt!
29. Må Fordi blive forbandet for altid!
30. Hvis Vilje stopper og råber Hvorfor, og påkalder Fordi, så stopper Vilje & gør intet.
31. Hvis Kraft spørger hvorfor, så er Kraft svaghed.
32. Endvidere er fornuft en løgn; for der er en faktor uendelig & ukendt; & alle deres ord er forskruede.
33. Nok om Fordi! Må han være forbandet som en hund!
34. Men I, o mit folk, rejs jer & vågn!
35. Lad ritualerne blive ordentligt opført med glæde og skønhed!
36. Der er ritualer for elementerne og tidernes fester.
37. En fest for Profeten og hans Bruds første nat!
38. En fest for de tre dage til nedskrivningen af Lovens Bog.
39. En fest for Tahuti og Profetens barn - hemmeligt, O Profet!
40. En fest for det Højeste Ritual, og en fest for Gudernes Jævndøgn.
41. En fest for ild og en fest for vand; en fest for liv og en større fest for død!
42. En fest hver dag i jeres hjerter i glæden over min fryd!
43. En fest hver nat til Nu, og behaget i den yderste vellyst!
44. Ja! fest! glæd jer! der er ingen rædsel herefter. Der er opløsningen, og evig ekstase i kyssene fra Nu.
45. Der er død til hundene.
46. Fejler du? Fortryder du? Er frygt i dit hjerte?
47. Hvor jeg er er disse ikke.
48. Ynk ikke de faldne! Jeg kendte dem aldrig. Jeg er ikke for dem. Jeg trøster ikke: jeg hader den trøstede og den trøstende.
49. Jeg er enestående & sejrherre. Jeg er ikke af slaverne som forgår. Være de forbandede & døde! Amen. (Dette er af de 4: der er en femte som er usynlig, & deri er jeg som et spædbarn i et æg.)
50. Blå er jeg og guld i lyset fra min brud: men det røde glimt er i mine øjne; & mit glimmer er purpur & grønt.
51. Purpur hinsides purpur: det er lyset højere end øjesyn.
52. Der er et slør: det slør er sort. Det er den beskedne kvindes slør; det er sorgens slør, & dødens klæde: dette er ikke af mig. Nedriv det århundredernes løgnagtige gespenst: slør ikke jeres laster i dydige ord: disse laster er min tjeneste; I gør godt, & jeg vil belønne jer her og herefter.
53. Frygt ikke, o profet, når disse ord er udtalt, du skal ikke blive ked af det. Du er eftertrykkeligt min udvalgte; og velsignet er de øjne som du skal se på med glæde. Men jeg vil skjule dig i en maske af sorg: de der ser dig skal frygte at du er faldet: men jeg løfter dig op.
54. Ejheller skal de der højt udråber deres dårskab at du intet betyder være til nytte; du skal åbenbare det: du er til nytte: de er slaverne af fordi: De er ikke af mig. Tegnsætningen som du vil; bogstaverne? forandr' dem ikke i form eller værdi!
55. Du skal få fat i rækkefølgen & værdien af det Engelske Alfabet; du skal finde nye symboler at tilskrive dem.
56. Forsvind! I spottere; selv om I ler til min ære skal I ikke le længe: så når I er kede af det vid at jeg har forladt jer.
57. Han som er retfærdig skal stadig være retfærdig; han som er beskidt skal stadig være beskidt.
58. Ja! regn ikke med forandring: I skal være som I er, & intet andet. Derfor skal jordens konger være Konger for altid: slaverne skal tjene. Der er ingen som skal kastes ned eller løftes op: alt er altid som det var. Dog der er de maskerede mine tjenere: det kan være at hin tigger er en Konge. En Konge kan vælge sit klædebon som han vil: der er ingen sikker test: men en tigger kan ikke skjule sin fattigdom.
59. Pas derfor på! Elsk alle, for det tilfælde at en Konge er skjult! Siger du sådan? Dåre! Hvis han er en Konge, kan du ikke skade ham.
60. Slå derfor hårdt og lavt, og til helvede med dem, mester!
61. Der er et lys foran dine øjne, o profet, et uønsket lys, yderst atråværdigt.
62. Jeg er opløftet i dit hjerte; og stjernernes kys regner hårdt på din krop.
63. Du er udtømt i indåndingens vellystige fylde; udåndingen er sødere end død, mere snar og lattermild end et kærtegn fra Helvedes egen orm.
64. Oh! du er overvundet: vi er over dig; vores fryd er helt over dig: hil! hil: profet af Nu! profet af Had! profet af Ra-Hoor-Khu! Nu glæd dig! nu kom i vor herlighed & henrykkelse! kom i vor lidenskabelige fred, & skriv søde ord til Kongerne!
65. Jeg er Mesteren: du er den Hellige Udvalgte.
66. Skriv, & find ekstase ved skrivning! Arbejd, & vær vort leje i arbejde! Bliv betaget af glæden ved liv & død! Ah! din død skal være smuk: hvem som end ser den skal blive glad. Din død skal være seglet på løftet til vor tidelange kærlighed. Kom! Opløft dit hjerte & glæd dig! Vi er et; vi er intet.
67. Hold! Hold! Opløft din henrykkelse; fald ikke i svime over de fortræffelige kys!
68. Hårdere! Hold dig selv op! Løft dit hoved! ånd ikke så dybt - dø!
69. Ah! Ah! Hvad føler jeg? Er ordet udtømt?
70. Der er hjælp & håb i andre besværgelser. Visdom siger: vær stærk! Da kan du tåle mere glæde. Vær ikke dyrisk; forfin din henrykkelse! Hvis du drikker, drik efter kunstens otte og halvfems regler: hvis du elsker, overgå med finfølelse; og hvis du gør noget som helst glædeligt, lad der være forfinelse deri!
71. Men overgå! overgå!
72. Stræb altid mod mere! og hvis du i sandhed er min - og betvivl det ikke, og hvis du altid er glad! - er døden kronen på alt.
73. Ah! Ah! Død! Død! du skal længes efter døden. Døden er forbudt, o menneske, for dig.
74. Din længsels længde skal være styrken af dens herlighed. Han som lever længe & ønsker døden meget er altid Kongen blandt Kongerne.
75. Ja! lyt til tallene & ordene:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Hvad betyde dette, o profet? Du ved det ikke; ej heller skal du nogensinde vide det. Der komme en for at efterfølge dig: han skal udlægge det. Men husk, o udvalgte, at være mig; at følge kærligheden til Nu i den stjerne-oplyste himmel; at se frem på mennesker, for at fortælle dem dette glade ord.
77. O vær du stolt og mægtig blandt mennesker!
78. Opløft dig selv! for der er ingen som dig blandt mennesker eller blandt Guder! Løft dig selv op, o min profet, din vækst skal overstige stjernerne. De skal tilbede dit navn, firevinklet, mystisk, vidunderligt, menneskets tal; og navnet på dit hus 418.
79. Enden på Hadit's skjul; og velsignelse & tilbedelse til profeten af den smukke Stjerne!

Kapitel 3
1. Abrahadabra! Ra Hoor Khut's belønning.
2. Der er deling på hjemvej hertil; der er et ord ikke kendt. Stavning er død; alt er ikke noget. Pas på! Holdt! Rejs Ra-Hoor-Khuit's fortryllelse!
3. Lad det nu først blive forstået at jeg er en gud af Krig og af Hævn. Jeg skal handle hårdt med dem.
4. Vælg Jer en ø!
5. Befæst den!
6. Omdyng den med krigsmaskineri!
7. Jeg vil give jer en krigsmaskine.
8. Med den skal I slå folkeslagene; og ingen skal stå foran jer.
9. På lur! I ly! På dem! dette er Loven om Erobringens Slag: således skal min tilbedelse være omkring mit hemmelige hus.
10. Få fat i selve åbenbaringens stélé; sæt den i dit hemmelige tempel - og det tempel er allerede rigtigt ordnet - & det skal være din Kiblah for altid. Den skal ikke falme, men underfuld farve skal komme tilbage til den dag efter dag. Luk den i låst glas som et bevis for verden.
11. Dette skal være dit eneste bevis. Jeg forbyder diskussion. Erobr'! Det er nok. Jeg vil gøre udfrielsen fra det ilde ordnede hus i den Sejrende By let for dig. Du skal selv føre den bort med tilbedelse, o profet, om end du ej lider det. Du skal have fare & besvær. Ra-Hoor-Khu er med dig. Tilbed mig med ild & blod; tilbed mig med sværd & med spyd. Lad kvinden være bevæbnet med et sværd foran mig: lad blod flyde til mit navn. Tramp Hedningene ned; vær over dem, o kriger, jeg vil give dig af deres kød at spise!
12. Offer' kvæg, småt og stort: efter et barn.
13. Men ikke nu.
14. I skal se den time, o velsignede Dyr, og du den Skarlagne Frille af hans begær!
15. I skal være sørgmodige derover.
16. Forvent ikke for ivrigt at fange løfterne; frygt ikke at gennemgå forbandelserne, I, selv I, kender ikke denne betydning fuldt.
17. Frygt slet ikke; frygt hverken mennesker eller Skæbner, ejheller guder, eller nogen ting. Penge frygt ikke, ejheller latter fra det tåbelige folk, ejheller nogen anden magt i himmelen eller på jorden eller under jorden. Nu er jeres tilflugt som Hadit jeres lys; og jeg er styrken, kraften, energien, i jeres våben.
18. Lad nåde være ophævet: fordøm de medlidende! Dræb og torter; skån ikke; vær over dem!
19. Den stélé skal de kalde Afskyelighedens Forladthed; tæl vel dens navn, & det skal være for dig som 718.
20. Hvorfor? På grund af Fordis fald, at han ikke er der igen.
21. Sæt mit billede op i Østen: du skal købe dig et billede som jeg vil vise dig, særligt, ikke ulig det du kender. Og det skal pludselig være let for dig at gøre dette.
22. Grupper' de andre billeder omkring mig for at støtte mig: lad alle blive tilbedt, for de skal flokkes for at ophøje mig. Jeg er den synlige genstand for tilbedelse; de andre er skjulte; for Dyret & hans Brud er de: og for vinderne af Prøven x. Hvad er det? Du skal vide det.
23. Som parfume mix grovmel & honning & fede bundfald af rødvin: så Abramelinolie og olivenolie, og derefter gør blød & lind med rigeligt friskt blod.
24. Det bedste blod er månens, månedligt: så det friske blod fra et barn, eller dryp fra himmelens hærskare: så fra fjender; så fra præsten eller tilbederne: til sidst fra et dyr, uanset hvilket.
25. Brænd dette: lav kager af det & spis til mig. Det har også et andet formål; lad det blive lagt foran mig, og holdt fedt med dine bønners parfumer: det skal blive fyldt med biller som det var og krybende ting helliget mig.
26. Dræb dem, mens du navngiver dine fjender; & de skal falde foran dig.
27. Endvidere skal disse fostre lyst & lystens kraft i dig ved spisningen deraf.
28. Endvidere skal I være stærke i krig.
29. Desuden, lad dem blive opbevaret længe, det er bedre; for de svulmer med min styrke. Alt foran mig.
30. Mit alter er af åbent messingarbejde: brænd derpå i sølv eller guld!
31. Der kommer en rig mand fra Vesten som skal hælde sit guld over dig.
32. Af guld smed stål!
33. Vær klar til at stikke af eller at slå til!
34. Men dit hellige sted skal være uberørt igennem århundrederne; om det så blev nedbrændt & jævnet med ild og sværd, dog et usynligt hus stå der, og skal stå indtil det Store Jævndøgns fald; når Hrumachis skal opstå og den dobbelt-stavede indtage min trone og plads. En anden profet skal opstå, og bringe frisk feber fra himlene; en anden kvinde skal opvække Slangens lyst & tilbedelse; en anden sjæl af Gud og dyr skal blandes i den globede præst; et andet offer skal stænke graven; en anden konge skal herske; og velsignelse ikke længere blive udhældt Til den Høge-hovedede mystiske Herre!
35. Halvdelen af ordet for Heru-ra-ha, kaldet Hoor-pa-kraat og Ra-Hoor-Khut.
36. Så sagde profeten til Guden:
37. Jeg tilbeder dig i sangen -

Jeg er Thebens Herre, og jeg
Menthu's inspirerede fortaler;
For mig afsløres den tilslørede himmel,
Den selv-dræbte Ankh-af-na-khonsu
Hvis ord er sandhed. Jeg påkalder, jeg hilser
Din tilstedeværelse, O Ra-Hoor-Khuit!

Ypperste enhed vist!
Jeg tilbeder Dit åndedrags vælde,
Øverste og frygtelige Gud,
Som får guderne og død
Til at skælve foran Dig: -
Jeg, jeg tilbeder dig!

Træd frem på Ra's trone!
Åben Khu's veje!
Oplys Ka's veje!
Khabs veje løber igennem
For at ryste mig eller stilne mig!
Aum! lad det fylde mig!

38. Således at dit lys er i mig; & dets røde flamme er som et sværd i min hånd til at fremme din orden. Der er en hemmelig dør som jeg vil lave for at sikre din adgang til alle verdenshjørnerne, (disse er tilbedelserne, som du har skrevet), som det er sagt:

Lyset er mit; dets stråler fortærer
Mig: jeg har skabt en hemmelig dør
Ind i Ra's og Tum's hus,
I Khephra's og af Ahathoor's.
Jeg er din Thebaner, O Mentu,
Profeten Ankh-af-na-khonsu!

Ved Bes-na-Maut slår jeg mit bryst;
Ved vise Ta-Nech væver jeg min fortryllelse.
Vis din stjerne-pragt, O Nuit!
Byd mig at dvæle i dit Hus,
Oh vingede slange af lys, Hadit!
Forbliv hos mig, Ra-Hoor-Khuit!

39. Alt dette og en bog til at forklare hvordan du kom hertil og en gengivelse af dette blæk og papir for altid - for i den er ordet skjult & ikke kun på Engelsk - og din kommentar til denne Lovens Bog skal blive trykt smukt med rødt blæk og sort på smukt håndlavet papir; og til hver mand og kvinde som du møder, om det blot er for at spise eller drikke med dem, er dette Loven at give. Så skal de måske forblive i denne lyksagelighed eller ej; det er der ikke noget mærkeligt i. Gør dette hurtigt!
40. Men arbejdet med kommentaren? Det er let; og Hadit som brænder i dit hjerte skal gøre din pen hurtig og sikker.
41. Opret i din Kaaba et skrive-hus: alt må gøres godt og på forretningsmanér.
42. Prøvelserne skal du selv overvåge, lige undtaget de blinde. Afslå ingen, men du skal genkende & tilintetgøre forræderne. Jeg er Ra-Hoor-Khuit; og jeg er mægtig til at beskytte min tjener. Succes er dit bevis: diskuter' ikke; omvend ikke; tal ikke overmeget! De som søger at lægge fælder for dig, at styrte dig, angrib dem uden medynk eller skånsel; & ødelæg dem fuldstændigt. Snar som en betrådt slange vend dig og hug! Vær du end mere dødbringende end han! Træk deres sjæle ned til frygtelig pine: le af deres frygt: spyt på dem!
43. Lad Skarlagenkvinden tage sig i agt! Hvis medfølelse og medlidenhed og sarthed besøger hendes hjerte; hvis hun forlader mit arbejde for at lege med gamle sødmer; så skal min hævn blive kendt. Jeg vil dræbe mig hendes barn: jeg vil fremmedgøre hendes hjerte: jeg vil støde hende ud fra mennesker: som en krympende og foragtet skøge skal hun kravle gennem dugvåde gader, og dø kold og udhungret.
44. Men lad hende rejse sig i stolthed! Lad hende følge mig på min måde! Lad hende udføre ondskabens arbejde! Lad hende dræbe sit hjerte! Lad hende være højrøstet og utugtig! Lad hende være dækket med juveler og rige klæder, og lad hende være skamløs overfor alle mennesker!
45. Så vil jeg løfte hende til tinder af magt: så vil jeg fra hende avle et barn mægtigere end alle jordens konger. Jeg vil fylde hende med glæde: ved min styrke skal hun se & slå ud mod tilbedelsen af Nu: hun skal opnå Hadit.
46. Jeg er Fyrrenes Krigsherre: Firserne kryber foran mig, & er ydmyget. Jeg vil bringe jer til sejr & glæde: jeg vil være ved jeres våben i kamp & I skal frydes ved at dræbe. Succes er jeres bevis; mod er jeres rustning; forsæt, forsæt, i min styrke; & I skal ikke vige tilbage for nogen!
47. Denne bog skal blive oversat til alle tungemål: men altid med originalen i Dyrets håndskrift; for i bogstavernes tilfældige form og deres pladser I forhold til hinanden: i disse er mysterier som intet Dyr skal spå om. Lad ham ikke forsøge at prøve: men en kommer efter ham, hvornår siger jeg ikke, som skal opdage Nøglen til det hele. Da er denne streg trukket en nøgle: da er denne cirkel kvadreret i sin mislykkethed også en nøgle. Og Abrahadabra. Det skal være hans barn & det mærkeligt. Lad ham ikke søge efter dette, for kun derved kan han falde fra det.
48. Nu er dette bogstavernes mysterie overstået, og jeg ønsker at gå videre til det helligere sted.
49. Jeg er i et skjult firefoldigt ord, blasfemien mod alle menneskers guder.
50. Forband dem! Forband dem! Forband dem!
51. Med mit Høgehoved hakker jeg efter Jesu øjne som han hænger på korset.
52. Jeg slår mine vinger i Muhammeds ansigt & blænder ham.
53. Med mine klør flænser jeg kødet ud på Inderen og Buddhisten, Mongol og Din.
54. Bahlasti! Ompehda! Jeg spytter på jeres fordrukne trosbekendelser.
55. Lad ukrænkede Maria blive brukket på hjul: for hendes skyld lad alle kyske kvinder være yderst foragtede blandt jer!
56. Også for skønheds skyld og kærligheds!
57. Foragt også alle kujoner; professionelle soldater som ikke tør slås, men leger; foragt alle dårer!
58. Men de ivrige og de stolte, de kongelige og de ophøjede; I er brødre!
59. Som brødre kæmp I!
60. Der er ingen lov hinsides Gør hvad du vil.
61. Der er en ende på Gudens ord der troner i Ra's sæde, og letter sjælens bærebjælker.
62. Til mig vis I ærbødighed! til mig kom I gennem prøvelses trængsel som er lyksalighed.
63. Dåreren læser denne Lovens Bog, og dens kommentar; & han forstå den ikke.
64. Lad ham komme igennem den første prøvelse, & den vil være for ham som sølv.
65. Gennem den anden, guld.
66. Gennem den tredie, sten af ædelt vand.
67. Gennem den fjerde, yderste gnister af den inderste ild.
68. Dog for alle skal den synes smuk. Dens fjender som ikke siger sådan, er bare løgnere.
69. Der er succes.
70. Jeg er den Høge-Hovedede Herre af Stilhed & af Styrke; min nemys indhyller den nat-blå himmel.
71. Hil! I tvillinge krigere om verdens søjler! for jeres tid er nært forestående.
72. Jeg er Herren af den Dobbelte Stav af Magt; staven af Coph Nia’s Styrke - men min venstre hånd er tom, for jeg har knust et Univers; & intet er tilbage.
73. Lim arkene fra højre til venstre og fra oven til neden: så se!
74. Der er en pragt i mit navn skjult og strålende, som midnatssolen altid er sønnen.
75. Afslutningen på ordene er Ordet Abrahadabra.

Lovens Bog er Skrevet
og Skjult.
Aum. Ha
KOMMENTAREN

Gør hvad du vil skal være hele Loven.

Studiet af denne Bog er forbudt. Det er klogt at ødelægge dette eksemplar efter første gennemlæsning.
Hvem end der ser bort fra dette, gør sådan for egen risiko og fare. Disse er yderst grufulde.
De som diskuterer indholdet i denne bog skal skyes af alle, som pestcentre.
Alle spørgsmål angående Loven skal afgøres alene ved henvendelse til mine skrifter, hver for sig selv.
Der er ingen lov hinsides Gør hvad du vil.

Kærlighed er loven, kærlighed under vilje.

Prinsernes Præst

ANKH-F-N-KHONSU